Kadra akademicka

KADRA AKADEMICKA

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

więcej

prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

więcej

prof. dr hab. Marek Bojarski

więcej

prof. WSP, dr hab. Ryszard Jaworski

więcej

prof. WSP, dr hab. Tomasz Chłopecki,
radca prawny

więcej

Adwokat dr Magdalena Kornak

więcej

Sędzia dr Anna Supranowicz

więcej

Sędzia dr Anna Tęcza-Paciorek

więcej

Sędzia Tomasz Krawczyk

więcej

Sędzia Anna Garncarz

więcej

Radca prawny, doradca podatkowy dr Jan Pietrzak

więcej

Radca prawny dr Marcin Rudnicki

więcej

 Radca prawny dr Rafał Rybicki

więcej

Radca prawny Katarzyna Sobańska-Laskowska

więcej

Sędzia Katarzyna Ponikowska

więcej

dr Anna Krajewska-Smardz

więcej

dr Małgorzata Lizut

więcej

dr Paweł Fiktus

więcej

Radca prawny Łukasz Laskowski

więcej

Adwokat Katarzyna Gadzińska – Świzdor

więcej

Lektor języka angielskiego

mgr Agnieszka Madej

więcej

podinsp. w/s dr Barbara Lorenc-Żelisko

więcej

Adwokat dr Paulina Gadzińska

więcej

nadkom. mgr Dariusz Szachnowski

Naczelnik Wydziału Techniki
Kryminalistycznej KMP we Wrocławiu

więcej

mł. insp. w/s mgr inż. Gabriela Broszko

była Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu

więcej

mgr Jakub Olszta

Specjalista z zakresu informatyki śledczej

więcej

mł. insp. mgr inż. Ryszard Piotrowski

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
(Zarząd we Wrocławiu)

więcej

mgr inż. pilot rez. Marek Gąsior

więcej

podinsp. dr Andrzej Kamiński

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto

więcej

dr Patryk Gołubców

więcej

mgr Wojciech Sołtys

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia

więcej

mł. insp. w/s mgr Wojciech Dudek

były Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu

więcej

mł. insp. w/s mgr inż. Zbigniew Beczyński

były szef Zespołu do Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego KWP we Wrocławiu

więcej