dr Anna Lubińska

Od 2019 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach, a od 2022 roku jako wykładowca w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Od 2018 roku zajmuje się także redakcją językową publikacji naukowych.

Stopnie i tytuły naukowe:

2015 – tytuł licencjata; Uniwersytet Wrocławski, filologia polska

2016 – stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, tytuł pracy magisterskiej: Twórczość Stanisława Przybyszewskiego w świetle repertuaru wydawniczego w latach 1892–2015 w wybranych krajach europejskich, promotor: dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

2022 – stopień dra nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, tytuł pracy doktorskiej: Książka i biblioteka w wybranych pracach Umberta Eco. Studium bibliologiczne, promotor: dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr

Zainteresowania naukowe: książka artystyczna XIX–XX wieku, literatura i kultura popularna, marketing na rynku wydawniczym, edytorstwo, komunikacja naukowa.