Erasmus – Uczelnie partnerskie

UCZELNIE PARTNERSKIE

Uczelnie partnerskie Wyższej Szkoły Prawa to instytucje, z którymi WSP podpisała umowę o współpracy w ramach programu Erasmus+.

UNIWERSYTET W BOLONII

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Bolonii, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Uniwersytet w Bolonii to najstarszy uniwersytet w Europie, założony w 1088. Słynie z nauczania prawa kanonicznego i cywilnego. Do najsłynniejszych Polaków, którzy studiowali na tym uniwersytecie należą: Mikołaj Kopernik, Wincenty Kadłubek oraz Jan Kochanowski. Obecnie studiuje tam ponad 90 tysięcy studentów z całego świata. 

Dzięki podpisanej umowie do tego grona będą mogli dołączyć również studenci Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu z kierunku Prawa oraz wykładowcy, którzy będą mogli skorzystać z wyjazdów dydaktycznych typu STA. Wymagana jest znajomość języka angielskiego i włoskiego.

Więcej informacji na temat uczelni – www.unibo.it/en

UNIWERSYTET UCLOVAIN

W 2022 roku Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet UCLovain belgijska publiczna szkoła wyższa zlokalizowana w Louvain-la-Neuve.

Opierając się na prawie 600-letnim doświadczeniu, Université catholique de Louvain (UCLouvain, University of Louvain) oferuje studia na 14 wydziałach. Uczelnia kształci ponad 30 000 studentów 123 różnych narodowości oraz zatrudnia ponad 5800 nauczycieli, badaczy oraz współpracowników administracyjnych i technicznych. W 1974 roku, pracujący w UCLouvain, Christian de Duve otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. W ramach programu Erasmus została podpisana umowa z Wydziałem Prawa i Kryminologii, dzięki której możliwa będzie wymiana studentów i pracowników Prawa. Uczelnia prowadzi wiele zajęć w języku angielskim.

Więcej informacji na temat uczelni –  https://uclouvain.be/en/

UNIWERSYTET W SALAMANCE

W roku 2022 partnerem Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ został Universidad de Salamanca, najstarszy istniejący uniwersytet w Hiszpanii.

Uniwersytet w Salamance został założony w roku 1218 przez króla Alfonsa IX. Budynek, w którym do dziś znajduje się główna część uniwersytetu, został zbudowany w XV wieku. Fasada główna przypomina kamienny kobierzec, pełen symboliki i pochwały monarchii hiszpańskiej. W środku Uniwersytetu główną atrakcją jest ogromna biblioteka z ponad 150 000 księgami. Uniwersytet składa się z czterech kampusów.  Co roku przyjeżdża tu około 1200 studentów w ramach wymiany z programu Erasmus+. Ze względu na duży udział studentów zagranicznych uczelnia organizuje dla nich zwykle na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dwutygodniowy kurs wyrównujący z języka hiszpańskiego. Studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu będą mogli skorzystać z możliwości wyjazdów w ramach nauczania i studiów, zarówno na kierunku Prawa, jak i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji na temat uczelni – https://www.usal.es/

UNIWERSYTET W OSIJEKU

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, Chorwacja (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Uczelnia została założona 31 maja 1975 i jest jednym z największych Uniwersytetów w Chorwacji. Uczelnia nosi imię XIX-wiecznego polityka i duchownego chorwackiego. W jej skład wchodzi jedenaście wydziałów, pięć działów oraz Akademia Sztuk, w tym Wydział Prawa, z którym mamy podpisaną umowę. Studenci WSP będą mogli studiować Prawo w języku angielskim. Wszystkie dostępne kursy można będzie znaleźć na stronie uczelni pod adresem COOPERATION/UNIVERSITY UNITS AND ERASMUS COURSES. W tym roku proponowane były następujące kursy: www.unios.hr/en/cooperation/international-cooperation/erasmus/university-units-and-erasmus-courses-20172018/  

Uczelnia prowadzi również studia doktoranckie na Wydziale Prawa. Więcej na temat na Uczelni na stronie: www.unios.hr

UNIWERSYTET W BUDAPESZCIE 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Budapeszcie na Węgrzech (University of Public Service, Faculty of Public Governance and International Studies).

Uczelnia jest jedną z najmłodszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, która powstała w roku 2012 z połączenia trzech uczelni wyższych. Podstawowym celem uczelni jest kształcenie urzędników administracji publicznej, wojskowych i funkcjonariuszy organów ścigania w ramach programów licencjackich i magisterskich oraz rozwijanie umiejętności i know-how obecnych członków służby publicznej. Na uczelni realizowane są programy doktoranckie, międzynarodowe konferencje oraz badania naukowe

Zgodnie z tradycjami węgierskiego szkolenia służb publicznych siedzibą uczelni jest kampus Ludovika, wyposażony w nowoczesne technologie i infrastrukturę.

Nowa umowa umożliwia wyjazd na pobyt stypendialny dla studentów i wykładowców kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szc​zegółowe informacje o nowym partnerze dostępne są na stroniehttps://en.uni-nke.hu/

UNIWERSYTET W SASSARI

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu podpisała kolejną umowę w ramach programu Erasmus+. Nowym partnerem został Uniwersytet w Sassari, zlokalizowany w drugim co do wielkości mieście Sardynii. Uczelnia leży na wzgórzach z widokiem na cieśninę między północną Sardynią, a południowym wybrzeżem Korsyki.

Uniwersytet powstał w 1562 i od samego początku promuje i rozwija swój międzynarodowy wymiar. Wspiera aktywny udział wszystkich członków w życiu Uniwersytetu i ułatwia ich integrację. Składa się z 11 departamentów, które również współpracują z wieloma ośrodkami akademickimi, badawczymi oraz instytutami. Oferuje szeroki zakres studiów podyplomowych, zaawansowane programy szkoleniowe i projekty wymiany międzynarodowej.

Nowa umowa umożliwia wyjazd na pobyt stypendialny dla studentów Prawa.

Szczegółowe informacje o nowym partnerze dostępne są na stronie https://en.uniss.it/

UNIWERSYTET W BAYBURT


Uniwersytet w Bayburt, położony we wschodniej Turcji, jest publiczną uczelnią wyższą, powstałą w 2008 roku. Oferuje przybyłym studentom , zarówno prawa, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego szeroki wachlarz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.

Więcej o Uniwersytecie w Bayburt: https://www.bayburt.edu.tr/en/

UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA W TOLEDO


Wydział Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo posiada cztery ośrodki: w Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Toledo. Znajduje się on w samym centrum zabytkowej części miasta tzw. casco. Jego główny budynek mieści się w dawnym konwencie Dominikanów San Pedro Mártir i la Madre de Dios. Więcej informacji o uczelni można znaleźć na jej stronie: https://www.uclm.es/home

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


Universidad de Santiago de Compostela jest jednym z najstarszych uniwersytetów – jego powstanie wiąże się z utworzeniem w 1495 r. Akademii Gramatyki Łacińskiej przy klasztorze benedyktyńskim San Paio de Antealtares. Uniwersytet ma dwa kampusy: w Santiago i w Lugo. Większość wydziałów mieści się w Santiago. Uniwersytet jest uczelnią z tradycjami o uznanej renomie. Więcej na temat galicyjskiej uczelni: http://www.usc.es/studyinsantiago/en