Egzamin ONLINE TOLES Higher

EGZAMIN TOLES HIGHER

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NOWEGO EGZAMINU ONLINE TOLES HIGHER

 Od stycznia 2022 egzamin odbywa się w nowej formule:

  • WAŻNE! NIE ma sekcji słuchania
  • Egzamin składa się z jednej części pisemnej
  • Dozwolony czas jest taki sam: 90 minut
  • Maksymalny wynik to 100 punktów
  • Jest więcej ćwiczeń do wykonania – 10 sekcji (wcześniej 6)
  • Sekcja szósta wprowadza czytanie ze zrozumieniem (prawda/fałsz)
  • Sekcje od siedem do dziesięć skupiają się wyłącznie na języku umów

Pełna wersja egzaminu próbnego online znajduje się na stronie: TOLES Online Exam Demonstration: Higher

NA CZYM POLEGAJĄ POSZCZEGÓLNE SEKCJE EGZAMINU

SEKCJA 1

Jest to typowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. Musisz wybrać poprawną odpowiedź z 4 podanych w 10 zdaniach.

SEKCJA 2

Ta sekcja jest podobna do poprzedniej, ale różni się rodzajem tekstu.

Jest to najczęściej rozmowa prawnika z klientem, w której brakuje 15 słów. Musisz wybrać właściwe słowa z listy, aby uzupełnić rozmowę.

SEKCJA 3

Kolejne ćwiczenie, gdzie wybieramy 10 opcji z listy. Jest to tym razem tekst szkolenia prowadzonego przez kancelarię prawniczą.

SEKCJA 4

Musisz wybrać poprawny przyimek z podanej listy w 10 zdaniach.

SEKCJA 5

Musisz wybrać 10 prawidłowych słów i wyrażeń z podanych opcji w profesjonalnej wiadomości e-mail.

SEKCJA 6 – NOWOŚĆ!

Jest to nowy rodzaj ćwiczenia sprawdzającego Twoją umiejętność czytania ze zrozumieniem. Po przeczytaniu rozmowy między klientem a prawnikiem musisz odpowiedzieć na 10 pytań typu prawda i fałsz. Począwszy od tej sekcji większy nacisk kładzie się na język umów.

SEKCJA 7

W umowie znajduje się klauzula zawierająca 10 brakujących słów. Musisz wybrać właściwe słowa z podanej listy.

SEKCJA 8

Musisz wybrać prawidłowe przyimki z listy 5 podanych dotyczących umowy.

SEKCJA 9

W umowie znajduje się klauzula zawierająca 10 brakujących słów. Musisz wybrać właściwe słowo z podanej listy.

SEKCJA 10

W umowie znajduje się klauzula, w której brakuje 5 fraz. Musisz wybrać poprawną frazę z podanej listy.