Dolnośląska Sieć Biur Karier

logo dsbk

Akademickie Biuro Karier działające w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu  jest członkiem Dolnośląskiej Sieci Biur Karier, która powstała dzięki porozumieniu Biur Karier działających przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia Biurom Karier lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz własnego rozwoju. Dodatkowo taka współpraca pozwala na znaczny stopień innowacyjności przy jednoczesnym działaniu w ramach szerokiej dziedziny życia społecznego, jaką jest doradztwo zawodowe.

Do najważniejszych zadań DSBK należą:

  • Wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego;
  • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w Sieci;
  • Promocję idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska;
  • Realizowanie, w miarę możliwości oraz po uzyskaniu akceptacji władz poszczególnych uczelni, wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców;
  • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu DSBK na Facebooku – https://pl-pl.facebook.com/DolnoslaskaSiecBiurKarier