Płatności za TOLES

PŁATNOŚCI ZA KURS TOLES

Opłatę za kurs TOLES należy uiścić z góry przed rozpoczęciem kursu (terminy w zakładce Kursy przygotowawcze), na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz kurs TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Dla studentów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

 • TOLES Foundation
 • 800 zł
 • TOLES Higher
 • 800 zł

Dla pracowników Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

 • TOLES Foundation
 • 800 zł
 • TOLES Higher
 • 800 zł

Dla osób z zewnątrz

 • TOLES Foundation
 • 1800 zł
 • TOLES Higher
 • 1800 zł

PŁATNOŚCI ZA EGZAMIN TOLES

Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Dla studentów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

 • TOLES Foundation
 • 650 zł
 • w grupie 10 osobowej
 • TOLES Higher
 • 700 zł
 • w grupie 10 osobowej

Dla osób z zewnątrz

 • TOLES Foundation
 • 750 zł
 • w grupie 10 osobowej
 • TOLES Higher
 • 800 zł
 • w grupie 10 osobowej

Uwaga! Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie 10 osobowej. Dla grupy mniejszej niż 10 osób zmienia się opłata za egzamin. Wysokość stawki zależy wtedy od liczby osób zainteresowanych egzaminem.