Dydaktyka

DYDAKTYKA

Wyższa Szkoła Prawa dąży do ulepszania z roku na rok prowadzonego procesu dydaktycznego oraz obsługi administracyjnej. Sformalizowanym narządzeniem temu służącym jest funkcjonujący w Uczelni Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK), którego postanowienia gwarantują właściwą ewolucję, kontrolę oraz raportowanie w obszarze dydaktyki. WSZJK przewiduje także publiczny dostęp do wyników prowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się udostępnionymi dokumentami. 

Raport z badań zadowolenia studentów Wyższej Szkoły Prawa

Raport z badań zadowolenia studentów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu z funkcjonowania uczelni w roku akademickim 2020/2021:

Zobacz raport >>>