Historia

HISTORIA

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu została utworzona dnia 28.08.2014 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC, zyskując tym samym uprawnienia do prowadzenia kształcenia na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 377.
Założycielem Wyższej Szkoły Prawa jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.

WSP powstaje w oparciu o dotychczasową działalność Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej i jest kontynuatorem wieloletniej tradycji, jaką niesie za sobą doświadczenie Założyciela.

 • 28 maja 1992

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (wcześniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu) została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. (DNS-3-TBM-31/92) na podstawie ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

 • 25 października 2006

  Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronem Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa została Helena Chodkowska.

  25 października 2006

 • 7 stycznia 2010

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6022-4833-2/IŻ/09 nadał Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu WSZiP im. Heleny Chodkowskiej uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

 • 2011

  Został zakupiony budynek kampusu Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu. Siedziba wydziału we Wrocławiu znajduje się w barokowym budynku w centrum miasta przy ulicy Świętej Jadwigi 12.

  2011

 • 01 czerwca 2011

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6022-15952-2/11 nadał Wydziałowi Zamiejscowemu we Wrocławiu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja.

 • 21 lutego 2014

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej po połączeniu z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki w Warszawie przyjęła nazwę Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DKN.ZNU.6014.55.2014.2.MC.

  21 lutego 2014

 • 28 sierpnia 2014

  Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu przekształca się w Wyższą Szkołę Prawa im. Heleny Chodkowskiej, która została utworzona decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC i uzyskała uprawnienia do prowadzenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

 • 17 maja 2017

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr DSW.WNN.6022.17.2017.EK.3 nadał Uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  17 maja 2017

 • 01 grudnia 2017

  Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, która obecnie nosi nazwę Wyższa Szkoła Prawa.