Koło Naukowe Pactum

KOŁO NAUKOWE PACTUM

Zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem zawodowym. Spotkania z praktykami są dla nas bardzo ważne, ponieważ poznajemy istotę oraz specyfikę różnych zawodów, które będziemy mogli wykonywać po zakończeniu studiów.

Spotykamy się z wyjątkowymi gośćmi. Wielu z nich to bardzo znane autorytety, jak Sędzia Anna Maria Wesołowska czy Profesor Jan Miodek. Każde spotkanie jest ukierunkowane na pewne zagadnienia, które wcześniej wskazujemy. Zawsze jest możliwość zadawania indywidualnych pytań i poszerzenia wiedzy z tematów, które nas interesują.

Co roku organizujemy certyfikowane warsztaty pisania pism procesowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Dodatkowo jesteśmy współorganizatorem Konkursu Krasomówczego oraz konferencji organizowanych przez Uczelnię.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KOŁA NAUKOWEGO

  • Poszerz swoje zainteresowania prawem cywilnym oraz rodzinnym

  • Weź udział w spotkaniach ze znanymi autorytetami

  • Organizuj konkursy krasomówcze i inne wydarzenia

  • Nawiąż współpracę z instytucjami i firmami z dziedziny prawa

OPIEKUN KOŁA

dr Anna Supranowicz, sędzia

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO

Przewodnicząca

Wiktoria Jeziorska

Wiceprzewodnicząca

Julia Dziwińska

Sekretarz

Anna Adamiak

WYDARZENIA ORGANIZOWANE W RAMACH KOŁA NAUKOWEGO

  • Warsztaty z pisania pism procesowych
  • Spotkanie z prof. Janem Miodkiem- Sztuka wymowy sądowej
  • Spotkanie z referendarzem sądowym KRS
  • Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską
  • Wizyta mediator Grażyny Górskiej.
  • Konkursy krasomówcze