“Przepisy międzypokoleniowe – nowa perspektywa poznawcza przyszłych pokoleń prawników”

KONFERENCJA PRZEPISY MIĘDZYPOKOLENIOWE

“Przepisy międzypokoleniowe – nowa perspektywa poznawcza przyszłych pokoleń prawników” to dwudniowa konferencja naukowa o zasięgu ogólnokrajowym organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu. Celem planowanej debaty jest uzyskanie nowej perspektywy poznawczej w zakresie drażliwych tematów z zakresu różnych dziedzin prawa.

Konferencja będzie obejmować 10 paneli tematycznych oraz publikację pokonferencyjną na blogu Uczelni.

UCZESTNICY

W każdym panelu udział wezmą:

  1. 20 uczestników czynnych (osoby aktywnie uczestniczące w debacie – 10 specjalistów + 10 studentów),
  2. 50 uczestników biernych (słuchacze w siedzibie Uczelni),
  3. 50 uczestników biernych online (słuchacze za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams).

Do udziału w dwudniowej planowanej debacie zostało zaproszonych 10 pracowników naukowych – praktyków i teoretyków, którzy z 10 studentami, stworzą dwuosobowe zespoły (tandemy).

CEL KONFERENCJI

Głównym celem projektu jest rozpropagowanie współpracy pomiędzy kolejnymi pokoleniami prawników na rzecz rozwoju dorobku naukowego z różnych dziedzin prawa, jak również propagowanie naukowego spojrzenia na problemy prawne zarówno wśród studentów, jak i praktyków, który z prawem mają do czynienia na co dzień. Łącząca pokolenia konferencja naukowa jest bowiem wydarzeniem, w ramach którego będzie mogło dojść do wymiany poglądów i doświadczeń nie tylko na tematy stanowiące przedmiot wydarzenia, ale także na temat aktualnych problemów związanych funkcjonowaniem porządku prawnego oraz jego wpływem na środowisko przedsiębiorców i na środowisko akademickie.

HARMONOGRAM

Tematy szczegółowych referatów przygotowanych przez tandemy są podporządkowane do jednego z dziesięciu paneli tematycznych, do których zostali już wybrani nauczyciele akademiccy / praktycy. Ostatecznego wyboru tematów dokonają wspólnie referenci w ramach panelu, dbając o utrzymanie założeń i celu konferencji.

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem Konferencji “Przepisy międzypokoleniowe”:

DZIEŃ PIERWSZY – 03.06.2024 r. (poniedziałek)

9.00-9.30 Rozpoczęcie – Rektor i Prorektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Konferencje rozpoczną:

Rektor dr Anna Krajewska-Smardz

Prorektor ds. kształcenia dr Marcin Rudnicki

9.30-10.30 PANEL I – Prawo międzynarodowe – dr Rafał Rybicki

PANEL I

Tytuł: “Prawo międzynarodowe”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Rafał Rybicki

Student: Łukasz Majka

Proponowana tematyka panelu: Rola organizacji międzynarodowych w utrzymywaniu pokoju

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.00 PANEL II – Prawo administracyjne – dr Paweł Fiktus

Panel II

Tytuł: “Prawo administracyjne”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Paweł Fiktus

Studentka: Maria Jarosiewicz

Proponowana tematyka panelu: Dowody w postępowaniu administracyjnym

12.00-13.00 PANEL III – Prawo cywilne procesowe – dr Anna Tęcza-Paciorek

Panel III

Tytuł: “Prawo cywilne procesowe”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Anna Tęcza-Paciorek

Studentka: Martyna Kowalska

Proponowana tematyka panelu: Przebieg rozprawy cywilnej – wybrane zagadnienia

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.30 PANEL IV – Prawo karne materialne – dr Paulina Gadzińska

Panel IV

Tytuł: “Prawo karne materialne”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Paulina Gadzińska

Studentka: Nikolina Pawlicka

Proponowana tematyka panelu: Typizacja przestępstwa zabójstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian nowelizacyjnych w polskim kodeksie karnym

14.30-15.30 PANEL V – Prawo konstytucyjne – prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Panel V

Tytuł: “Prawo konstytucyjne”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Studentka: Karolina Rogowska

Proponowana tematyka panelu: Konstytucyjny obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego przez Rzeczpospolitą Polską

15.30-15.45 Podsumowanie – Prorektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

DZIEŃ DRUGI – 04.06.2024 r. (wtorek)

9.15-9.30 Rozpoczęcie – Prorektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Prorektor ds. kształcenia dr Marcin Rudnicki

9.30-10.30 PANEL VI – Prawo pracy – sędzia Anna Garncarz

Panel VI

Tytuł: “Prawo pracy”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: sędzia Anna Garncarz

Studentka: Natalia Węgrecka

Proponowana tematyka panelu: Zwolnienie pracownika przez pracodawcę bez okresu wypowiedzenia, tj. tzw. zwolnienie dyscyplinarne

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.00 PANEL VII – Prawo cywilne materialne – dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP

Panel VII

Tytuł: “Prawo cywilne materialne”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: prof. WSP, dr hab. Tomasz Chłopecki

Studentka: Maciej Kryżar

Proponowana tematyka panelu: Ewolucja polskiego prawa zobowiązań

12.00-13.00 PANEL VIII – Prawo rodzinne i opiekuńcze – dr Anna Supranowicz

PANEL VIII

Tytuł: “Prawo rodzinne i opiekuńcze”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Anna Supranowicz

Studentka: Joanna Urban

Proponowana tematyka panelu: Władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.30 PANEL IX – Prawo podatkowe / prawo finansowe – dr Jan Pietrzak

Panel IX

Tytuł: “Prawo podatkowe / prawo finansowe”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Jan Pietrzak

Studentka: Kinga Derucka

Proponowana tematyka panelu: Wydatki “osobiste” przedsiębiorcy jako koszty uzyskania przychodu

14.30-15.30 PANEL X – Prawo karne procesowe – dr Magdalena Kornak

Panel X

Tytuł: “Prawo karne procesowe”

Referent z grona nauczycieli akademickich/praktyków: dr Magdalena Kornak

Student: Mateusz Matuszczak

Proponowana tematyka panelu: Dowody pozyskane z czynności operacyjno-rozpoznawczych, a ich wykorzystanie w procesie karnym

15.30-15.45 Podsumowanie – Prorektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Zapisy zostaną uruchomione na co najmniej miesiąc przed konferencją. Zobacz najważniejsze zasady uczestnictwa w Konferencji “Przepisy międzypokoleniowe”:

  • W każdym panelu mogą wziąć udział uczestnicy czynni (razem 20 osób aktywnie uczestniczących w debacie) i bierni (słuchacze na sali oraz online). Zapisy zostaną uruchomione na miesiąc przed konferencją.

  • Osoby zainteresowane wzięciem udziału jako uczestnicy czynni (studenci biorący udział w debacie) mogą zgłaszać chęć udziału, przesyłając zgłoszenia na adres mailowy we wskazanym terminie, podając imię i nazwisko, oraz wybrany panel tematyczny.

  • Osoby zainteresowane wzięciem udziału jako uczestnicy bierni w siedzibie Uczelni, mogą zgłaszać chęć udziału wypełniając formularz zapisów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

  • Osoby zainteresowane udziałem online będą mogły dołączyć do relacji z wydarzenia za pomocą linka do relacji, który zostanie wysłany po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (patrz niżej, zapis w regulaminie), relacja odbędzie się za pomocą platformy Microsoft Teams.

ZAPISY – UCZESTNICY CZYNNI

Napisz maila na konferencja@prawowroclaw.edu.pl, podając imię i nazwisko wskaż jeden panel tematyczny do debaty. Z pośród zgłoszonych osób wyboru uczestnika do dwuosobowego zespołu (tandemu) dokona sam referent odpowiedzialny za dane zagadnienie. Uwaga, zapisy trwają 12 maja 2024!

FORMULARZ ZAPISÓW – UCZESTNICY BIERNI

Zapisz się na dwudniową Konferencję “Przepisy międzypokoleniowe”, która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca w godz. 9.00-15:45 w Auli Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Zapisy trwają do 26 maja lub do wyczerpania limitu miejsc.

LINK DO ZAPISÓW

FORMULARZ ZAPISÓW – UCZESTNICY ZDALNI

Wypełnij formularz i weź zdalny udział poprzez platformę Microsoft Teams. Zapisy trwają do 26 maja.

LINK DO ZAPISÓW

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!


Projekt jest realizowany w ramach programu „Doskonała nauka II” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.