prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą oraz kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.
Ukończył m.in. : Centre Européen Universitaire de Nancy, Columbia Summer School of American Law (Leiden), Salzburg Seminar in American Law;
Przebywał na stażach badawczych w: University of Illinois (Chicago), Nuffield College (Oxford), University of Virgina School of Law (Charlottesville), Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg), European University Institute (Florencja/Fiesole);
Wykładał jako profesor wizytujący w: Université de Poitiers, Université du Maine – Le Mans, Université de Nice, Université René Descartes – Paris V, Université Paris-Dauphine, University of California – Santa Barbara, Mcquarie University – Sydney.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma Państwo Prawne. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Konstytucyjnego a także Komitetów Naukowych:
Polish Review of International and European Law oraz Wrocław Review of Law, Administration and Economics.