Tutoriale

TUTORIALE

Jak korzystać z USOS 

Uniwersytecki System Obsługi Studentów USOS służy do kompleksowej obsługi toku studiów. Umożliwia m.in. zapisanie się na wybrane zajęcia, sprawdzenie wyników zaliczeń i egzaminów, uzyskanie informacji o stypendiach oraz płatnościach. Zobacz, jak korzystać z USOS w Wyższej Szkole Prawa:


Jak korzystać z platformy Moodle?

Moodle to system zarządzania kształceniem zdalnym. Umożliwia tworzenie kursów internetowych, dzielenie się materiałami oraz  rozwiązywania zadań w celu weryfikacji wiedzy. Zobacz jak korzystać z platformy Moodle.


Jak korzystać z Intranetu?

Intranet to serwis, w którym zamieszczane są wszelkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni. Zobacz film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z Intranetu Wyższej Szkoły Prawa. 


Jak korzystać z Microsoft Office?

Office to pakiet aplikacji służących do tworzenia dokumentów, dzielenia się nimi oraz komunikacji. Zobacz jak korzystać z tych narzędzi w chmurze podczas studiów w Wyższej Szkole Prawa:. 


Jak korzystać z poczty Microsoft Outlook?

Outlook to poczta pakietu Office, która używana jest także do komunikacji w Wyższej Szkole Prawa. Każdy student ma swój własny uczelniany adres e-mail, którego powinien używać w komunikacji z wykładowcami oraz poszczególnymi działami Uczelni. Zobacz jak korzystać z poczty:


Jak korzystać z aplikacji Microsoft Teams?

Microsoft Teams to aplikacja, dzięki której możesz pracować w zespole oraz łączyć się z innymi i rozmawiać online. Zobacz jak korzystać z aplikacji Teams: