Bazy wiedzy

BAZY WIEDZY

AleBank

Program „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line” zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy. W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów. Dostęp po zarejestrowaniu się na stronie programu.

EBSCO

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct – eIFL Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost wyłącznie online w wersji elektronicznej. Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Elsevier

Elsevier Serwis Science Direct udostępnia około 2000 tytułów czasopism naukowych – w tym nauk ekonomicznych, wydawanych przez Elsevier Science, Academic Press i Harcourt Health Science (spisy treści, opisy bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF). Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera publikacje od 1995 r. Pozycje z serii z dostępem pełno tekstowym oznaczone są zielonym kluczem

IBUK Libra (dla studenta)

Portal IBUK Libra oferuje dostęp online do wykupionych przez Uczelnię publikacji akademickich i naukowych w języku polskim. Dzięki łatwemu systemowi nawigacji można łatwo odszukać potrzebne informacje, nanieść notatki bezpośrednio w tekście i sprawdzać znaczenie wyrazów w słownikach lub encyklopediach. Dostęp po zarejestrowaniu się na portalu. Wszystkie informacje dotyczące szczegółów korzystania z platformy dostępne są w bibliotece Wyższej Szkoły Prawa.

Więcej informacji o tym, jak korzystać z IBUKA Libry:

IBUK Libra (dla wykładowcy)

W ramach platformy IBUK Libra uruchomiony został specjalny Pakiet Wykładowcy. Dzięki niemu nauczyciele akademiccy mogą korzystać z poszerzonych zasobów naszej e-czytelni, co ułatwia przygotowanie się do zajęć, tworzenie sylabusów, a także pozwala na sprawniejsze przekazywanie materiałów studentom (wystarczy link do IBUK Libry).

Zobacz instrukcję: Instrukcja – Pakietu Wykładowcy

INFONA

INFONA (Portal Komunikacji Naukowej) – platforma, na której dostępne są czasopisma Elsevier i Springer z bieżącą aktualizacją, serie i książki Springer zakupione w ramach licencji krajowej oraz otwarte zasoby polskie.

Inforlex

Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Inforlex serwis ten to kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Infor.

Legalis

Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką

Legalis – baza informacji prawniczej, która zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zawiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów.

Lex

Dostęp na hasło – skontaktuj się z Biblioteką.

Lex – system Informacji Prawnej zapewnia użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz.U. i M.P., dziennikach resortowych, jak i aktów prawa miejscowego, a nawet projektów ustaw. LEX Twoje idealne miejsce pracy (wcześniej LEX OMEGA) zawiera również orzeczenia publikowane w takich zbiorach, jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK i inne, a także glosy do wybranych orzeczeń (ponad 700). Program dostępny jest w codziennie aktualizowanej wersji on-line. Zasoby programu są dostępne z dowolnego komputera z łączem internetowym. Co ważne, funkcja „Szukaj” działa we wszystkich dokumentach znajdujących się w programie. Podczas wyszukiwania uwzględniona jest również odmiana wyrazów. W bazie zamieszczono również pełne teksty monografii wydane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Lexoteka

Lexoteka – łatwy i natychmiastowy dostęp do najważniejszych podręczników akademickich z odnośnikami do zawsze aktualnych aktów prawnych – to główne funkcjonalności nowego serwisu Lexoteka dostosowanego do potrzeb studentów. Program Lexoteka zapewnia dostęp do 63 polecanych przez wykładowców podręczników wydawnictw: Wolters Kluwer i LexisNexis. Dostępne są m.in. książki do nauki historii oraz podstawowe podręczniki z najważniejszych dziedzin, które musi zgłębić każdy przyszły prawnik.

Nature

Nature – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisujące odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2015 dostęp do roczników 2011-2015). Wcześniejsze roczniki czasopisma (od 1997 r.) są dostępne na platformie EBSCO.

Polona

Polona – to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w tym serwisie zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii zbiory swoje i innych instytucji. Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji, pracę z aktywną warstwą tekstową (OCR), dodawanie notatek i zakładek do obiektów.

Science

Science – jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Scopus

Scopus interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ok. 19 500 tytułów publikacji (ok. 18 500 recenzowanych czasopism, 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych). Zawiera ok. 46 milinów rekordów bibliograficznych, z czego 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych oraz indeksowane naukowe strony WWW.

SpringerLink

SpringerLink – baza około 1300 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers .Dostęp pełnotekstowy do 14 najważniejszych serii książkowych Springer (tzw. Online Archive Collection, OAC). Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 – 2008. Pozycje w serii z dostępem pełno tekstowym zaznaczone są na zielono.

Web of Knowledge

Web of Knowledge – baza w ramach licencji krajowej Web of Science, zawierająca w pakiecie Citation Connection następujące indeksy cytowań:  Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI), BIOSIS Citation Index (BCI),  Current Contents Connect (CCC), Data Citations Index (DCI), Derwent Innovations Index (DII), Zoological Records (ZR), Book Citations Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicius (IC). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. Licencja krajowa obejmuje także bazę Journal Citation Reports (dostęp do roczników od 2008 do  najświeższego opublikowanego), która zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor. Strona szkoleń i wsparcia platformy WEB OF SCIENCE (również w j. polskim): http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/

Czasopisma Wiley

Czasopisma Wiley są udostępniane w ramach krajowej licencji akademickiej. Kolekcja w aktualizowanym corocznie zbiorze “Full Collection” zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union).