ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH