Koło Nauk Penalnych „Liberum”

KOŁO NAUK PENALNYCH LIBERUM

n

Koło Nauk Penalnych to propozycja dla osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyka prawno-karną. Celem koła jest rozpowszechnianie wiedzy prawniczej ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę prawa karnego i dziedzin mu pokrewnych, prowadzenie działalności naukowej, współpraca z instytucjami i osobami w zakresie zbierania i analizowania informacji z zakresu prawa karnego, w szczególności: kryminologii, penologii, wiktymologii, penitencjarystyki, polityki kryminalnej, kryminalistyki, medycyny i psychiatrii sądowej.

DOŁĄCZ DO LUDZI Z PASJĄ!

  • Zdobądź dodatkową wiedzę prawniczą

  • Rozwijaj własne umiejętności przygotowujące Cię do przyszłej pracy zawodowej

  • Weź udział w ciekawych konferencjach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych

  • Poznaj przedstawicieli zawodów prawniczych

OPIEKUN KOŁA

dr Magdalena Kornak, adwokat

KOŁO NAUK PENALNYCH JEST ORGANIZATOREM LUB WSPÓŁORGANIZATOREM

  • Warsztatów tworzenia pism procesowych oraz warsztatów badania pisma.
  • Wizyt studyjnych na sekcjach zwłok (współpraca z Katedrą Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu),
  • Wizyt studyjnych w Zakładzie Karnym (współpraca z Zakładem Karnym nr 1 we Wrocławiu),
  • Studenckich konferencji naukowych m.in. Dowody w procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k., „Medyk sądowy i lekarz klinicysta – w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta” (konferencja organizowana we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu),
  • Konkursów krasomówczych,
  • Symulacji rozpraw sądowych.