Nocny kurs prawa II edycja

NOCNY KURS PRAWA II EDYCJA

PROJEKT ZAKOŃCZONY

“Nocny kurs prawa” to nowatorskie przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Prawa mające na celu propagowanie wiedzy prawniczej. Nowoczesna formuła, atrakcyjna forma oraz wieczorne godziny zajęć zapewniają łatwy i wygodny dostęp do kursu wszystkim zainteresowanym. Założeniem Kursu jest, aby wchodzące w jego skład wykłady stanowiły przystępne źródło wiedzy dla różnych odbiorców i umożliwiły im zaznajomienie się z wybranymi zagadnieniami z różnych dziedzin prawa. Udział w kursie jest bezpłatny.

“Nocny kurs prawa” odbędzie się w dwóch edycjach. Pierwsza edycja miała miejsce w okresie od lutego do września 2022 r., druga odbędzie się w okresie od grudnia 2022 r. do września 2023 r. 

FORMUŁA KURSU

Na każdą z edycji “Nocnego kursu prawa” składa się z seria 10 wieczornych wykładów po 1,5 godziny prowadzonych w formie online (na platformie Microsoft Teams) rozpoczynających się każdorazowo o godzinie 20.30. Wykłady będą przybierały formę moderowanej rozmowy profesjonalistów na wybrany temat. Przyjęta formuła nawiązywać będzie do popularnonaukowych audycji radiowych oraz ostatnimi czasy zyskujących coraz szersze zasięgi podcastów.

Do każdego ze spotkań Wyższa Szkoła Prawa zaprosiła dwóch specjalistów z danego zagadnienia. Moderatorem wykładów będzie Prorektor ds. dydaktyki Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu – r. pr. dr Marcin Rudnicki. 

HARMONOGRAM II EDYCJI KURSU

Na każdą z edycji kursów składają się wykłady o różnorodnej tematyce. Liczymy tym samym, że nawet osoby dla których prawo zawsze leżało poza obszarem zainteresowań, znajdą coś dla siebie. Jednocześnie tematyka wykładów każdorazowo dotyka zagadnień aktualnych, szeroko omawianych oraz mających realny wpływ na funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Pierwsza edycja Nocnego Kursu Prawa trwała od lutego do października 2022 roku. Druga rozpocznie się w grudniu 2022 r. i zakończy w czerwcu 2023 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem II edycji “Nocnego Kursu Prawa”:

WYKŁAD I - "Konstytucja RP a prawo unijne" - 12.12.2022

Wykład I

Tytuł: “Konstytucja RP a prawo unijne

Termin: 12.12.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący:  prof. dr hab. Krzysztof Wójtowiczdr Rafał Rybicki

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Zagadnienie relacji zachodzących pomiędzy ustawą zasadniczą a prawem unijnym od wielu lat nie traci na aktualności. Dyskusja w tym zakresie wzmaga się przy każdej kolejnej kolizji na tej linii. Celem rozpoczynającego drugą edycję wykładu będzie przedstawienie dwóch punktów widzenia
na relację zachodzącą pomiędzy Konstytucją RP a prawem unijnym, które zaowocują własnymi przemyśleniami u słuchaczy.

WYKŁAD II - "Zgoda pacjenta na zabieg medyczny" - 17.01.2023

Wykład II

Tytuł: “Zgoda pacjenta na zabieg medyczny”

Termin: 17.01.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: dr Anna Tęcza-Paciorek, sędzia; dr Anna Supranowicz, sędzia

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Zagadnienie zgody na pacjenta na zabieg medyczny nawet na pierwszy rzut oka nie wydaje się proste. Zgoda takowa musi być bowiem rozpatrywana wieloaspektowo i w żadnym wypadku nie ogranicza się do bezrefleksyjnego podpisania bliżej nieokreślonego dokumentu. Prowadzony przez praktyków prawa wykład przybliży zarówno specyfikę tworzenia właściwych druków oświadczeń o zgodzie, jak i pokaże na jakie zagadnienia zwracać uwagę przy podpisywaniu zgody na zabieg medyczny.

WYKŁAD III - "Proces cywilny o błąd w sztuce medycznej" - 24.01.2023

Wykład III

Tytuł: “Proces cywilny o błąd w sztuce medycznej”

Termin: 24.01.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: dr Anna Tęcza-Paciorek, dr Anna Supranowicz, sędzia

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Procesy cywilne dotyczące błędów w sztuce medycznej należą do niezwykle skomplikowanych, w tym szczególnie w pod względem dowodowym. Zarówno dowodzenie w zakresie zawinienia, jak i kwestiach ustalenia właściwego w stosunku do szkody i krzywdy poziomu świadczeń, rodzi problemy także wśród profesjonalnych pełnomocników. W czasie wykładu dojdzie do zarysowania głównych aspektów tego rodzaju postępowań, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania rozpoznawczego.

WYKŁAD IV - "Ogłoszenie upadłości konsumenckiej" - 20.02.2023

Wykład IV

Tytuł: “Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Termin: 20.02.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Monika Wojcieszek, radca prawny; Stefan Zimny, radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Choć zagadnienie upadłości konsumenckiej nie stanowi już nowości w porządku prawnym, to nadal nie zostało nie tylko zbadane, ale przede wszystkim poznane przez osoby, których dotyczy – konsumentów. O zagadnieniu tym z poziomu praktyki opowie dwóch radców prawnych, zajmujących się w codziennej praktyce upadłością konsumencką.

WYKŁAD V - "Prawa pracownika. Sposoby rozstrzygania sporów z pracodawcą" - 14.03.2023

Wykład V

Tytuł: “Prawa pracownika. Sposoby rozstrzygania sporów z pracodawcą?

Termin: 14.03.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Katarzyna Sobańska-Laskowska. radca prawny; Łukasz Laskowski, radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Pierwsza propozycja wykładu z zakresu prawa pracy dotyczyć będzie praw pracownika i możliwych sposobów rozwiązania sporów z pracodawcą. W jego czasie dojdzie do przedstawienia praktycznych aspektów podjętych zagadnień wraz ze wskazaniem właściwych regulacji prawnych.

WYKŁAD VI - "Proces rozwodowy" - 28.03.2023

Wykład VI

Tytuł: “Proces rozwodowy

Termin: 28.03.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Lucyna Filas, radca prawny; Marzena Babczyk. radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Jednym z najbardziej złożonych pod względem ustalenia stanu faktycznego postepowaniem z obszaru prawa rodzinnego jest proces rozwodowy. W czasie wykładu jego dotyczącego dojdzie do przedstawienia metodyki sporządzania pozwów o rozwód, wyjaśnienia głównych kwestii związanych z postepowaniem dowodowym oraz ukazania reguł dotyczących orzekania w tego rodzaju procesach.

WYKŁAD VII - "Mobbing w miejscu pracy" -18.04.2023

Wykład VII

Tytuł: “Mobbing w miejscu pracy”

Termin: 18.04.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Anna Garncarz, sędzia; dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP, radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Mobbing niezmiennie od wielu lat stanowi jeden z nierozwiązalnych problemów związanych ze świadczeniem pracy. W czasie wykładu dojdzie przede wszystkim do zdefiniowania pojęcia mobbingu oraz ukazania tego zjawiska w oparciu o wybrane przykłady z praktyki.

WYKŁAD VIII - "Opłaty legalizacyjne w prawie budowlanym i podatek od przychodów z budynku" - 30.05.2023

Wykład VIII

Tytuł: “Opłaty legalizacyjne w prawie budowlanym i podatek od przychodów z budynku

Termin: 30.05.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: dr Jan Pietrzak, radca prawny, doradca podatkowy; dr Paweł Fiktus

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

W czasie wykładu dojdzie do przedstawienia postępowania legalizacyjnego samowolę budowlaną z naciskiem na zagadnienie ustalania przez organy nadzoru budowlanego wysokości opłaty legalizacyjnych. Dodatkowo temat ten zostanie uzupełniony o wyjaśnienie tematyki podatku od przychodów uzyskiwanych z budynku.

WYKŁAD IX - "Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa" - 15.06.2023

Wykład IX

Tytuł: “Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa”

Termin: 15.06.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Ewelina Świętalska, prokurator; dr Magdalena Kornak, adwokat

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Praktyka pokazuje, że choć obywatele są świadomi dopuszczalności złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, to nie wiedzą w jaki sposób to zrobić. W czasie wykładu dojdzie do wyjaśnienia roli rzeczonego zawiadomienia, ukazania wymogów jemu stawianych oraz przedstawienia głównych aspektów proceduralnych związanych z postępowaniem po złożeniu zawiadomienia.

WYKŁAD X - "Postępowanie dowodowe w procesie karnym" - 29.06.2023

Wykład X

Tytuł: “Postępowanie dowodowe w procesie karnym”

Termin: 29.06.2023, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Ewelina Świętalska, prokurator; dr Magdalena Kornak, adwokat

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Ostatni wykład kursowy dotyczył będzie postępowania dowodowego w procesie karnym. W czasie wykładu zostaną w szczególności wyjaśnione takie aspekty tego postępowania, jak problematyka inicjatywy dowodowej, sposobu przeprowadzania dowodów oraz ich oceny.

ZASADY UCZESTNICTWA

Zobacz najważniejsza zasady uczestnictwa w “Nocnym kursie prawa”:

  • Zapisy na Nocny kurs prawa prowadzone są przez formularz zapisów oraz adres e-mail. Zapisy przyjmowane są przez cały czas trwania kursu, ponieważ kurs ma formułę otwartą i można do niego dołączyć w każdym momencie, podobnie jak zrezygnować z udziału.

  • Osoby zapisane otrzymają link zapraszający do udziału w każdym kolejnym wykładzie Kursu na podany w formularzu adres e-mail. Zaproszenie zostanie wysłane na dzień przed wykładem. Wykłady będą odbywać się na platformie Microsoft Teams w środowisku informatycznym Wyższej Szkoły Prawa.

  • Uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 60% wykładów kursu, otrzymają certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej, potwierdzający odbycie „Nocnego kursu prawa” w danej edycji, ze wskazaniem tematów wykładów, które w czasie kursu były podejmowane.

ZAPISY NA KURS

Zapisz się na II edycję „Nocnego kursu prawa”, wypełniając formularz zapisów lub pisząc na poniższy adres e-mail.


    Projekt „Nocny kurs prawa” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu i dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.