Sędzia dr Anna Tęcza-Paciorek

Od 01 czerwca 2020 r. do chwili obecnej pracuje w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, w Wydziale I Cywilnym, na stanowisku sędziego.

W dniu 27 czerwca 2011 r. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych, specjalność prawo karne procesowe. Od października 2011 r. do marca 2014 r. wykładała prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 05 stycznia 2015 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku – Prawo Medyczne i Bioetyka.

Autorka jednej monografii oraz kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego opublikowanych między innymi w takich periodykach jak: Państwo i Prawo, Przegląd Prawa i Administracji, Ius Novum, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Studia Prawnicze.