Mentoring

MENTORING

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu prowadzi nowatorski program wsparcia indywidualnego studentów szczególnie uzdolnionych. Mentoring, bo o nim mowa, pozwala na stworzenie możliwości zbudowania spersonalizowanej współpracy z mentorem, ukierunkowanej na rozwój naukowy studenta.

Kwalifikacja studentów do objęcia Mentoringiem następuje na podstawie wniosku. Corocznie nabór wniosków prowadzony jest oddzielnie dla każdego z kierunków w co najmniej dwóch turach, gdzie pierwsza przypada w semestrze zimowym a druga w semestrze letnim.

Nie przewidujemy limitu naborów, w których studenci mogą brać udział i korzystać ze wsparcia!

W ramach Mentoringu student może realizować wszelkie przedsięwzięcia, które sprzyjają jego rozwojowi naukowemu w obszarze kierunku i specjalności, na których studiuje. W szczególności Mentoringiem mogą zostać objęte następujące aktywności:

  • przygotowanie artykułu naukowego,
  • przygotowanie wystąpienia konferencyjnego,
  • poszerzanie wiedzy naukowej w zakresie wykraczającym poza program studiów,
  • przygotowanie specjalistycznych dokumentów aplikacyjnych do pracy w zawodzie.

Rolę mentorów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu pełnią wybitni naukowy i praktycy. To studenci ubiegający się o mentoring decydują, pod okiem którego z nich chcieliby się rozwijać!

Jesteś studentem WSP?

Chcesz wziąć udział w programie mentoringowym? Złóż wniosek! Masz pytania? Napisz!