TOLES

TOLES

TOLES paint

Egzamin TOLES (Test of Legal English Skills) jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez instytut Global Legal English – organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

W maju 2015 Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu została autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills). Szkoła wpisana jest na międzynarodową listę centrów egzaminacyjnych na całym świecie. Rolę koordynatora wszystkich działań związanych z kursami oraz samym egzaminem powierzono Pani mgr Agnieszce Madej.

Egzamin przeznaczony jest dla praktykujących prawników, aplikantów i studentów prawa zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, który jest rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku prawniczym i stanowi potwierdzenie nabycia praktycznych umiejętności z zakresu legal English. Większość uczelni europejskich wprowadziło TOLES na ostatnim roku studiów prawniczych.

ZALETY POSIADANIA CERTYFIKATU:

  • jest popularnym egzaminem wśród praktyków prawa
  • jest uznawany przez wiele firm i stowarzyszeń prawniczych (np. Europejski Bank Centralny, PricewaterhouseCoopers czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
  • pozwala ocenić bieżące umiejętności w zakresie Legal English
  • sprawdza praktyczną, a nie teoretyczna wiedzę
  • można go zdawać wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami
  • jest nieodłącznym elementem CV
  • jest dowodem rozwoju zawodowego
  • zwalnia z egzaminów końcowych na lektoratach języka angielskiego w Wyższej Szkole Prawa (wymaganym wynik to minimum 51% na poziomie TOLES Foundation)

Według Regulaminu realizacji lektoratów z języka angielskiego w  Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu egzamin TOLES zwalnia z lektoratów i egzaminu z języka angielskiego według następujących zasad:

  • TOLES Foundation – od 51% ocena „dobry”, od 61% ocena „bardzo dobry”,
  • TOLES HIGHER I TOLES ADVANCED – od 30 % ocena ,,bardzo dobry”