O nas

O NAS

WIZJA

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest wspólnotą nakierowaną na powiększanie dobra wspólnego, jakim jest podnoszenie poziomu świadomości prawnej naszego społeczeństwa. Dążymy do tego, aby Uczelnia była liderem w praktycznej edukacji prawniczej na Dolnym Śląsku.

MISJA

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym koncentrującą się na kształceniu Studentów w dziedzinie nauk społecznych, której wiodącą dyscypliną są nauki prawne.

Dokładamy wszelkich starań, aby praktyczna edukacja odbywała się w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji różnorodności oraz otwartości w dzieleniu się pomysłami i opiniami.

Nasza kadra akademicka, którą tworzą zarówno wybitni nauczyciele akademiccy z doświadczeniem zawodowym, jak i  praktycy, będący specjalistami w swoich zawodach, skupia się na rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych Studentów, pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wybranego zawodu.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu wspiera Studentów w rozwoju osobistym, znajdowaniu pasji zawodowych oraz zgłębianiu indywidualnych talentów. Promujemy postawy zdobywania doświadczeń akademickich i zawodowych za granicą, które mają za zadanie wyprowadzenie ze strefy komfortu utrwalonego schematu życia i  przyczyniają się do rozwoju autonomii i pewności siebie Studentów. Za istotne uważamy także kształtowanie wśród Studentów postaw otwartości prospołecznej umożliwiających wnoszenie indywidualnego wkładu w społeczność, w której żyją.

WARTOŚCI

Wsparcie
Przekazujemy studentom wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim ukierunkowujemy i wspieramy w rozwoju talentów zawodowych.

Doświadczenie

Zatrudniamy nauczycieli akademickich oraz ekspertów przekazujących swoją wiedzę popartą doświadczeniem.

Umiejętności
Kształtujemy umiejętności praktyczne, które są niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Odpowiedzialność
Uczymy studentów samodzielności w podejmowaniu decyzji i przygotowujemy ich do odpowiedzialności za powierzone zadania.

Pasja
Dzielimy się swoimi pasjami i inspirujemy naszych studentów do nauki i rozwoju.

Otwartość

Podnosimy świadomość prawną społeczeństwa i propagujemy wiedzę o prawie i szeroko pojętym bezpieczeństwie wewnętrznym wśród młodzieży.

Szacunek
Budujemy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu między studentami, wykładowcami i kadrą administracyjną.