Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

DRZWI WEJŚCIOWE DO UCZELNI

Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość oraz dopuszczalną wysokość progu. Zapewnia to przestrzeń manewrową przed i za drzwiami. Drzwi nie otwierają się automatycznie, a ich otwarcie wymaga użycia znacznej siły. Drzwi zostały wyposażone w dość małą, ale skontrastowaną i wygodną klamkę. Posadzka przed wejściem (kostka łupana) może utrudniać poruszanie się w strefie wejścia.

WEJŚCIE BOCZNE

Drzwi wejściowe są wystarczająco szerokie zapewniając odpowiednią przestrzeń manewrową przed i za drzwiami. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Drzwi zostały wyposażone w wygodną klamkę.

MIEJSCE PARKINGOWE

Przed budynkiem jest wyznaczone odpowiednio oznaczone i dostosowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

HOL WEJŚCIOWY

Hol wejściowy duży i przestronny, z zapewnioną przestrzenią manewrową dla wózka. Ściany, podłogi i lada portierni są odpowiednio skontrastowane. W korytarzach do dyspozycji studentów są informacyjne tablice multimedialne (parter, piętro pierwsze, piętro drugie). W strefie wejścia głównego nie ma informacji wizualnej oraz dotykowej lub głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 do kondygnacji +3. Schody oznaczone są kontrastowo na pierwszym i ostatnim stopniu. Stopnie zakończone są kontrastowym, antypoślizgowym paskiem. Stopnie mają noski. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze skontrastowane kolorystycznie w stosunku do otoczenia. Na końcach poręczy schodów umieszczone są oznaczenia dotykowe w alfabecie brajla. Na III piętrze w bliskiej odległości od schodów znajduje się materac ewakuacyjny.

WINDA

Winda znajduje się na parterze w holu wejściowym obok portierni. Do skorzystania z windy potrzebna jest pomoc portiera. W celu skorzystania z windy należy użyć chipu do windy wydawanego osobom z niepełnosprawnością do indywidualnego użytku. Winda dysponuje sygnalizacją świetlną i głosową przyjazdu oraz informacją głosową o otwieraniu się drzwi. Tablica przyzywowa wyposażona jest w oznaczenia wypukłe. Drzwi do kabiny mają odpowiednią szerokość, otwierają i zamykają się automatycznie. Drzwi do kabiny nie są wystarczająco skontrastowane. Zostały też wyposażone w system zatrzymujący zamykanie. Kabina dźwigu wyposażona jest w instalację alarmową, lustro, poręcz.

TOALETY

W budynku dostępne są dwie toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Toalety mieszczą się w holu głównym na parterze (zmodernizowana toaleta) oraz na drugim piętrze. Toalety oznaczone tabliczkami z piktogramami i opisem brajlowskim.

TOALETA NA PARTERZE

Drzwi do toalety mają odpowiednią szerokość. Otwarcie drzwi nie wymaga znacznej siły. Klamka do drzwi nie jest skontrastowana. Wejście do toalety nie posiada progu. Podłoga toalety została wykonana z materiałów antypoślizgowych. W toalecie zapewniono wystarczająca powierzchnię manewrową. Toaleta wyposażona jest w umywalkę niskosyfonową z obustronnymi pochwytami oraz baterię z przedłużonym uchwytem. Toaleta na parterze została wyposażona w instalację alarmową.

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

Biuro Obsługi Studentów znajduje się  na pierwszym piętrze. Możliwość wjechania na piętro windą lub wejścia schodami. Drzwi do pomieszczenia są odpowiednio dostosowane do osób poruszających się na wózkach i nie posiadają progu. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w pomieszczeniu. Lada jest skontrastowana, nie jest obniżona. W pokoju znajduje się w stolik do przyjmowania osób z niepełnosprawnością dla komfortu osób niskiego wzrostu i poruszających się na wózkach. Pokój wyposażony jest w stanowiskową pętlę indukcyjną i oznaczenia w alfabecie brajla.

REKRUTACJA

Biuro Rekrutacji znajduje się przy holu wejściowym na parterze obok recepcji i wejścia głównego, drzwi są o odpowiedniej wysokości i szerokości zapewniającej możliwość swobodnego przejścia dla osoby poruszającej się na wózku. W bliskiej odległości od biura rekrutacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Biurka pracowników, przy których obsługiwani są kandydaci na studia zapewniają możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózku. Pokój wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Akademickie Biuro Karier znajduje się na drugim piętrze przy windzie. Możliwość wjechania na piętro windą lub wejścia schodami. Drzwi do pomieszczenia i klamka są odpowiednio skontrastowane, drzwi nie posiadają progu. W pomieszczeniu znajdują się biurka do przyjmowania osób z niepełnosprawnością. Biurka, przy których obsługiwani są studenci zapewniają również możliwość użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach. Pokój wyposażony jest w stanowiskową pętlę indukcyjną i oznaczenia w alfabecie brajla.

POKÓJ PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Stanowisko wsparcia osób z niepełnosprawnością mieści się na drugim piętrze. Skontrastowane drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość, co nie stanowi problemu dla osób poruszających się na wózku. Drzwi nie posiadają progu. Biurko, przy którym obsługiwani są studenci zapewnia możliwość użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach. Pokój wyposażony jest w stanowiskową pętlę indukcyjną i oznaczenia w alfabecie brajla.

AULA

Aula znajduje się na parterze obok wejścia głównego. Aula posiada dwa wejścia. Obydwie pary drzwi do pomieszczenia są odpowiednio szerokie i skontrastowane. Obok auli znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ławki i biurko osób wykładających zapewniają możliwość użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach. Aula wyposażona jest w projektor, kamerę, nagłośnienie, ekran oraz pętlę indukcyjną.

SALE DYDAKTYCZNE

Drzwi do pomieszczeń dydaktycznych w budynku Uczelni są odpowiedniej szerokości.  Drzwi do sal dydaktycznych pozbawione są progów i są dobrze skontrastowane. Każda sala wyposażona jest w projektor, ekran elektryczny, sprzęt komputerowy. Duże sale (sala 214 oraz Aula) są dodatkowo wyposażone w nagłośnienie oraz pętle indukcyjne wraz z odpowiednim oznaczeniem. Każda sala jest oznaczona tabliczką w alfabecie brajla. Ławki dla studentów zapewniają możliwość swobodnego korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA

Drzwi wejściowe do biblioteki znajdują się od zewnątrz budynku. Drzwi są odpowiedniej szerokości zapewniając możliwość swobodnego przejścia osób poruszających się na wózku lub korzystających z pomocy ortopedycznych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, ale ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Wysokość progu jest odpowiednia. Do wejścia do biblioteki prowadzi przedsionek o odpowiednich wymiarach, pozwalających na swobodny obrót wózka. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. Drzwi wejściowe oraz drzwi przedsionka oznaczone są tabliczką w alfabecie brajla. W strefie wejścia do biblioteki nie ma informacji wizualnej oraz dotykowej lub głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Biblioteka wyposażona jest w stanowiskową pętlę indukcyjną opatrzoną odpowiednim oznaczeniem przy ladzie. Dwuskrzydłowe drzwi z przedsionka do biblioteki mają odpowiednią szerokość i brak progu, umożliwiając przejazd wózkiem. Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się w pomieszczeniu.

Lada biblioteczna jest wystarczająco wyróżniona przez kontrast, nie jest obniżona. Z wypożyczalni możliwe jest przejście do Czytelni. Z czytelni można wyjść na korytarz znajdujący się na parterze budynku. W pomieszczeniu znajduje się antresola, dostępna jedynie za pomocą schodów. Biblioteka wyposażona jest w biurko z ruchomym blatem dla osób poruszających się na wózkach oraz wymagających pracy w pozycji stojącej. W bibliotece jest osobno wydzielona sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie wyposażone jest w dwa komputery stacjonarne z dotykowymi ekranami oraz klawiaturami dedykowanymi osobom niedowidzącym oraz skaner książek i dokumentów z funkcją OCR, która umożliwia zapisanie skanu do edytowalnego pliku tekstowego. Skaner dostępny jest dla wszystkich studentów oraz pracowników Uczelni w godzinach pracy biblioteki.

PĘTLE INDUKCYJNE, OZNACZENIA W JĘZYKU BRAJLA

Wszystkie drzwi do pomieszczeń administracyjnych oraz sal wykładowych oznakowane są tabliczkami w języku Brajla. W pomieszczeniach administracyjnych, w których przyjmowani i obsługiwani są studenci oraz w przestrzeniach biurowych Władz Uczelni: Biuro Obsługi Studentów, Akademickie Biuro Karier, Biblioteka, Rektorat, biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, pokój Rektora, pokój Prorektora ds. studenckich dostępne są stanowiskowe pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Budynek wyposażony jest w pętle indukcyjne w oznaczonych salach wykładowych (sala 214, Aula). Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

MIEJSCE DO CICHEJ PRACY

Przestrzeń znajduje się na trzecim piętrze w bliskiej odległości windy. Wydzielone miejsce powstało, aby służyć do celów edukacyjnych. Stanowisko jest także przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w regulowane biurko góra-dół z dostępem do prądu w razie korzystania z własnego sprzętu komputerowego.

PRZESTRZEŃ DO ODPOCZYNKU

Przestrzeń odpoczynku dla studentów wyposażona w fotele i stoliki znajduje się na pierwszym piętrze przy Biurze Obsługi Studentów oraz korytarzach na drugim piętrze obok sal wykładowych.