Biblioteka

BIBLIOTEKA

Biblioteka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu powstała w oparciu o księgozbiór zgromadzony przez Wydział Zamiejscowy Uczelni Techniczno-Handlowej we Wrocławiu. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2011 roku. Profil zgromadzonych zbiorów zgodny jest z realizowanym na Uczelni programem kształcenia, dezyderatami osób prowadzących poszczególne przedmioty oraz potrzebami zgłaszanymi przez Studentów. Zasoby biblioteczne są gromadzone, katalogowane i wypożyczane za pośrednictwem programu bibliotecznego KOHA, przeznaczonego do obsługi bibliotek uczelnianych. Informacje o zbiorach prezentowane są wyłącznie w katalogu elektronicznym, dostępnym online, z możliwością zamawiania i rezerwowania książek również online. Korzystający z Biblioteki mają wolny dostęp do księgozbioru i czasopism, a także do czytelni tradycyjnej i komputerowej (w tym stanowisko dostosowane do osób niepełnosprawnych fizycznie). Użytkownicy Biblioteki mogą również korzystać pełnotekstowych baz czasopism polskich i zagranicznych, baz informacji prawniczej oraz innych baz danych.

GALERIA