Egzamin ONLINE TOLES Foundation

EGZAMIN TOLES FOUNDATION

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NOWEGO EGZAMINU ONLINE TOLES FOUNDATION

 Od stycznia 2022 egzamin odbywa się w nowej formule:

  • Egzamin składa się z jednej części pisemnej
  • Dozwolony czas jest taki sam: 90 minut.
  • Maksymalny wynik to 100 punktów.
  • Podczas egzaminu należy rozwiązać 10 sekcji

Zobacz pełną wersję egzaminu próbnego online: TOLES Online Exam: Foundation

NA CZYM POLEGAJĄ POSZCZEGÓLNE SEKCJE EGZAMINU

SEKCJA 1

W każdej grupie musisz znaleźć jedno słowo, które nie jest związane z głównym tematem. Ta sekcja sprawdza Twoją znajomość słownictwa prawniczego z różnych tematów.

SEKCJA 2

Twoim zadaniem jest znalezienie niepoprawnego lub niepotrzebnego słowa w jednym z pięciu zdań. Błędy mogą dotyczyć błędnych kolokacji, gramatyki czy pisowni.

SEKCJA 3

W każdej parze zdań musisz zdecydować, który przyimek jest właściwy.

SEKCJA 4

Po przeczytaniu tekstu musisz zdecydować, czy podane stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe.

SEKCJA 5

Ćwiczenie polega na uzupełnieniu 10 luk w notatkach dotyczących danej sprawy. Musisz wybrać właściwe słowo lub frazę z podanej listy. W tej sekcji musisz również dobrze znać gramatykę.

SEKCJA 6

Na liście znajduje się 12 fraz i trzy dziedziny prawa. Twoim zadaniem jest dopasowanie zwrotów do właściwej dziedziny prawa.

SEKCJA 7

W tej sekcji musisz uzupełnić 15 zdań jednym słowem z listy.

SEKCJA 8

Musisz dopasować podkreślone słowo z tekstu umowy do prawidłowej definicji podanej na liście.

SEKCJA 9

W tekście jest 10 luk, które należy uzupełnić jednym słowem. Pierwsza litera słowa jest już podana. Nie przyznaje się punktów za błędnie napisane lub niekompletne słowa. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawane są dwa punkty.

SEKCJA 10

Po przeczytaniu dłuższego artykułu opisujący prawdziwy przypadek należy odpowiedzieć na 10 pytań. Dla każdego pytania musisz wybrać odpowiedź spośród 10 już udzielonych odpowiedzi. W poprzedniej wersji egzaminu TOLES kandydaci musieli samodzielnie napisać odpowiedzi.