Egzamin

EGZAMIN

STRUKTURA EGZAMINU

Uwaga! Nowa formuła egzaminu od stycznia 2022 roku:

Egzamin TOLES FOUNDATION – nowa formuła od 2022 >> sprawdź szczegóły

Egzamin TOLES HIGHER – nowa formuła od 2022 >> sprawdź szczegóły 

EGZAMIN TOLES SPRAWDZA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Znajomość języka i terminologii związanej z problematyką prawną w środowisku biznesu, np. W transakcjach handlowych na współczesnym, globalnym rynku
 • Umiejętność sporządzania formalnych listów, pism, a także zwięzłych informacji przesyłanych poczta elektroniczną
 • Techniki sporządzania dokumentów prawnych, projektów, umów, wzorów pism procesowych
 • Umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej
 • Umiejętność posługiwania się językiem negocjacji
 • Poprawność gramatyczną i umiejętność formułowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi

JAKI WYNIK TRZEBA UZYSKAĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Egzaminu tego nie można nie zdać, można do niego podchodzić kilkakrotnie na różnych poziomach, w wynikach liczą się osiągnięte procenty.

TOLES Foundation i TOLES Higher:

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny: 81-100% – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

 • 61-80% – Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60% – Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40% – Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

TERMINY EGZAMINU

Poniżej lista terminów, w którym można zdawać egzamin.

Terminy te ogłaszane są co roku na stronie TOLES.

 • 2023

  23 listopada

 • 2024

  25 stycznia

  2024

 • 2024

  21 marca

 • 2024

  23 maja

  2024

 • 2024

  27 czerwca

 • 2024

  22 sierpnia

  2024

 • 2024

  21 listopada