Projekty

PROJEKTY

OBECNIE UCZELNIA REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 

FE POWER poziom pl rgb

Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

  • Projekt „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” za główny cel stawia sobie podniesienie kompetencji studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoła Prawa, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią. Szczegóły projektu „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój”
  • Projekt ,,Likwiduj bariery! Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie procedur i infrastruktury Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Szczegóły projektu: Likwiduj bariery! Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

  • Przedsięwzięcie „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” jest realizowane zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia na odległość poprzez wyposażenie auli oraz sal w system do wideokonferencji. Szczegóły projektu: Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • Zadanie “Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”. Zadanie jest realizowane w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z panującą pandemią COVID-19 poprzez realizację dodatkowych zajęć. Szczegóły projektu: Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych
  • Projekt “Wrocławska Akademia Prawa i Bezpieczeństwa dla Młodzieży” jest realizowany w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o prawie i szeroko pojętym bezpieczeństwie wewnętrznym wśród młodzieży oraz podniesienie świadomości prawnej 1050 uczestników projektu poprzez udział w zajęciach mających na celu podniesienie świadomości i zdobycie wiedzy z różnych obszarów prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczegóły projektu: Wrocławska Akademia Prawa i Bezpieczeństwa dla Młodzieży
  • Projekt “Nocny kurs prawa” jest realizowany w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem projektu jest propagowanie wiedzy naukowej w formie wieczornych spotkań on-line realizowanych w formie rozmowy, wzorowanej na popularno-naukowych audycjach radiowych, podczas której prowadzący, przy wsparciu moderatora, przedstawią w sposób przystępny dla odbiorców wybrane zagadnienie z teorii lub praktyki prawa. Szczegóły projektu: Nocny kurs prawa.