PROJEKT LIKWIDUJ BARIERY! UCZELNIA DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI