Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław (dalej WSP); W WSP został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Uczelni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@prawowrocław.edu.pl.

Wyższa Szkoła Prawa przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

  1. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych – pobierz 
  2. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników do pracy – pobierz
  3. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców w związku z zawartą umową cywilnoprawną – pobierz 
  4. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów w związku z procesem rekrutacji na studia – pobierz
  5. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji, seminariów, debat i innych wydarzeń organizowanych przez Uczelnię – pobierz
  6. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania przetwarzaniu danych osobowych użytkowników biblioteki – pobierz
  7. Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu o stosowanym monitoringu – pobierz