Wsparcie osób z niepełnosprawnością

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Posiadamy windę, korytarze oraz sale umożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Dbamy również o likwidację barier kulturowych i pełną tolerancję. Jesteśmy otwarci na zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością będące studentami, kandydatami czy wykładowcami Wyższej Szkoły Prawa mogą skorzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

ZADANIA JAKIE REALIZUJE PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRWNOŚCIAMI

 • WSPRACIE MATERIALNE I NIEMATERIALNE

  Koordynacja i nadzór w zakresie wsparcia niematerialnego i materialnego studentów/ pracowników/kandydatów na studia z niepełnosprawnościami.

 • ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY I OCZEKIWANIA

  Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów i pracowników z niepełnosprawnością.

 • REPREZENTACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych.

 • POMOC PRZY WNIOSKACH I DOKUMENTACJI

  Opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych. 

 • KONSULTACJE I PORADY

  Prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów.

 • DOSTOSOWANIE ZAJĘĆ

  Udzielanie wsparcia wykładowcom akademickim w dostosowaniu zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • PODNOSZENIE JAKOŚCI W PROCESIE KSZTAŁCENIA

  Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestnictwa w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością.

WSPARCIE JAKIE ZAPEWNIA UCZELNIA W RAMACH LIKWIDACJI BARIER I WYRÓWNYWANIA SZANS

 • Skaner OCR znajdujący się w Bibliotece

 • komputery w Bibliotece z klawiaturą i myszą dostosowaną do obsługi przez osoby ze szczególnymi potrzebami;

 • ebooki w portalu IBUK Libra

 • komputery w sali informatycznej, przystosowanych do obsługi przez osoby ze szczególnymi potrzebami

 • laptop do wynajęcia na czas studiów

 • chipy do windy

 • dyktafony

 • konsultacje psychologa *

 • inne, niewymienione powyżej elementów, które będą niezbędne ze względu na stan zdrowia

* konsultacje odbywają się  zgodnie z harmonogramem publikowanym w Intranecie

KONTAKT Z PEŁNOMOCNIKIEM

Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub wiesz co ułatwiłoby Ci funkcjonowanie na Uczelni skontaktuj się z Pełnomocnikiem telefonicznie, mailowo lub przyjdź na konsultacje:

 • konsultacje:  każdy piątek – 10.00 – 12 :00 – dyżur w pokoju 211 (II piętro) w siedzibie Uczelni

 • dane kontaktowe: