dr Rafał Rybicki

Obecnie manager w dziale prawnym dużej, międzynarodowej instytucji finansowej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu .

Wieloletni nauczyciel akademicki i prelegent na konferencjach poświęconych prawu międzynarodowemu. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Przez szereg lat pracował w renomowanej wrocławskiej kancelarii prawnej zajmującej się prawem cywilnym i ubezpieczeniowym. Współtwórca pierwszego polskiego sądu arbitrażowego online. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Grupy Polskiej International Law Association. Autor publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego i finansowego.