Nocny kurs prawa

NOCNY KURS PRAWA

“Nocny kurs prawa” to nowatorskie przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Prawa mające na celu propagowanie wiedzy prawniczej. Nowoczesna formuła, atrakcyjna forma oraz wieczorne godziny zajęć zapewniają łatwy i wygodny dostęp do kursu wszystkim zainteresowanym. Założeniem Kursu jest, aby wchodzące w jego skład wykłady stanowiły przystępne źródło wiedzy dla różnych odbiorców i umożliwiły im zaznajomienie się z wybranymi zagadnieniami z różnych dziedzin prawa. Udział w kursie jest bezpłatny.

“Nocny kurs prawa” odbędzie się w dwóch edycjach. Pierwsza edycja odbędzie się w okresie od lutego do września 2022 r., a druga w okresie od grudnia 2022 r. do września 2023 r. 

FORMUŁA KURSU

Na każdą z edycji “Nocnego kursu prawa” składa się z seria 10 wieczornych wykładów po 1,5 godziny prowadzonych w formie online (na platformie Microsoft Teams) rozpoczynających się każdorazowo o godzinie 20.30. Wykłady będą przybierały formę moderowanej rozmowy profesjonalistów na wybrany temat. Przyjęta formuła nawiązywać będzie do popularnonaukowych audycji radiowych oraz ostatnimi czasy zyskujących coraz szersze zasięgi podcastów.

Do każdego ze spotkań Wyższa Szkoła Prawa zaprosiła dwóch specjalistów z danego zagadnienia. Moderatorem wykładów będzie Prorektor ds. dydaktyki Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu – r. pr. dr Marcin Rudnicki. 

HARMONOGRAM I EDYCJI KURSU

Na każdą z edycji kursów składają się wykłady o różnorodnej tematyce. Liczymy tym samym, że nawet osoby dla których prawo zawsze leżało poza obszarem zainteresowań, znajdą coś na siebie. Jednocześnie tematyka wykładów każdorazowo dotyka zagadnień aktualnych, szeroko omawianych oraz mających realny wpływ na funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem I edycji “Nocnego kursu prawa”:

WYKŁAD I - "Prawo wojenne w czasie pokoju" - 23.02.2022

Wykład I

Tytuł: “Prawo wojenne w czasie pokoju”

Termin: 23.02.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący:  prof. dr hab. Krzysztof Wójtowiczdr Rafał Rybicki

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Wykład otwierający kurs dotyczył będzie tematu, który choć wydaje się być typowo teoretycznym zagadnieniem, to na pewno znajdzie wielu odbiorców zainteresowanych aktualną sytuacją na arenie międzynarodowej. Wykład pozwoli przy tym ukazać słuchaczom specyfikę norm prawnych jako norm postępowania, stanowiąc dzięki temu doskonały wstęp do dalszych – mających już stricte praktyczny wydźwięk – wykładów.

WYKŁAD II - "Mediacja w postępowaniu przed sądem cywilnym" - 09.03.2022

Wykład II

Tytuł: “Mediacja w postępowaniu przed sądem cywilnym”

Termin: 09.03.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: dr Anna Tęcza-Paciorek, sędzia; dr Anna Supranowicz, adwokat

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Zagadnienia z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Mieszcząca się w tej tematyce mediacja w postępowaniu przed sądem cywilnym będzie tematem drugiego z wykładów. W jego czasie słuchacze zapoznają się praktycznymi aspektami funkcjonowania tej instytucji widzianymi z dwóch zgoła odmiennych perspektyw: perspektywy prowadzącego postępowanie sędziego oraz występującego w imieniu stron procesu – adwokata.

WYKŁAD III - "Konsument przed sądem cywilnym" - 23.03.2022

Wykład III

Tytuł: “Konsument przed sądem cywilnym”

Termin: 23.03.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: dr Anna Tęcza-Paciorek, sędzia; dr Anna Supranowicz, adwokat

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Każdy słuchacz, który zechce uczestniczyć w trzecim z wykładów zapewne będzie miał świadomość tego, że w wielu sytuacjach życiowych występuje, jako konsument. Nie każdy słuchacz będzie jednak wiedział, jakie są tego konsekwencje. Wykład będzie miał na celu ukazanie niezwykle istotnego zagadnienia proceduralnego, jakim jest sytuacja konsumenta w procesie cywilnym.

WYKŁAD IV - "Kredytobiorca kontra bank, czyli dochodzenie roszczeń z kredytów frankowych" - 06.04.2022

Wykład IV

Tytuł: “Kredytobiorca kontra bank, czyli dochodzenie roszczeń z kredytów frankowych”

Termin: 06.04.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Monika Wojcieszek, radca prawny; Stefan Zimny, radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

W czasie wykładu zostaną w sposób przystępny ukazane główne problemy związane z wytaczaniem powództw przeciwko bankom. Dojdzie także do analizy ryzyka związanego z tego rodzaju sprawami oraz określenia charakteru i poziomu roszczeń, które w tychże procesach warto zgłaszać.

WYKŁAD V - "Jak chronić dane osobowe?" - 20.04.2022 - UWAGA! Zmiana terminu na 27.04

Wykład V

Tytuł: “Jak chronić dane osobowe?”

Termin: 20.04.2022, godz. 20.30-22.00 UWAGA! ZMIANA TERMINU NA 27.04, godz. 20.30-22.00!

Prowadzący: Katarzyna Sobańska-Laskowska. radca prawny; Łukasz Laskowski, radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Zainteresowanie tym zagadnieniem nie słabnie mimo tego, że od czasu wprowadzenia regulacji „RODO” minęło już kilka lat. W czasie wykładu, prowadzonego przez praktyków prawa, słuchacze uzyskają podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie udostępniania danych osobowych.

WYKŁAD VI - "Przebieg sprawy o alimenty" - 10.05.2022

Wykład VI

Tytuł: “Przebieg sprawy o alimenty”

Termin: 10.05.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Lucyna Filas, radca prawny; Marzena Babczyk. radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Jedną z najczęściej goszczących na wokandach rodzinnych kategorią spraw są sprawy o alimenty. Ich strony często decydują się na samodzielne występowanie przed sądem, co może prowadzić do negatywnych skutków – w przypadku niewłaściwego zapoznania się ze specyfiką tego rodzaju postępowań, w tym z merytorycznymi wymogami w kwestii prawidłowego zgłoszenia żądania. Rolą wykładu będzie przedstawienie (z punktu widzenia dwóch profesjonalnych pełnomocników) metodyki działania w sprawach o alimenty.

WYKŁAD VII - "Zwolnienie dyscyplinarne" - 23.05.2022

Wykład V

Tytuł: “”Zwolnienie dyscyplinarne”

Termin: 23.05.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Anna Garncarz, sędzia; dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP, radca prawny

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Tematyka zwolnienia dyscyplinarnego, choć rzecz jasna znajduje swój wyraz w regulacji Kodeksu pracy, to jej główne rozwinięcie stanowi orzecznictwo sądowe. Wykład, prowadzony przez sędzię orzekającą w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawnika zajmującego się w swojej praktyce sprawami pracowniczymi, pozwoli zaznajomić słuchaczy z tą niezwykle ciekawą tematyką.

WYKŁAD VIII - "Swoboda zabudowy i podatek od nieruchomości" - 07.06.2022

Wykład VIII

Tytuł: “Swoboda zabudowy i podatek od nieruchomości”

Termin: 07.06.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: dr Jan Pietrzak, radca prawny, doradca podatkowy; dr Paweł Fiktus

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Wykład łączony z gałęzi prawa administracyjnego i prawa podatkowego będzie miał na celu wieloaspektowe spojrzenie na tematykę władztwa sprawowanego w zakresie nieruchomości. Zagadnienie to zostanie przedstawione zarówno z w kontekście ograniczeń swobody zabudowy, jak i podatku od nieruchomości.

WYKŁAD IX - "Przebieg postępowania przygotowawczego" - 06.09.2022 - UWAGA! Zmiana terminu na 07.09

Wykład IX

Tytuł: “Przebieg postępowania przygotowawczego”

Termin: 06.09.2022, godz. 20.30-22.00 UWAGA! ZMIANA TERMINU NA 07.09 (środa), godz. 20.30-22.00!

Prowadzący: Ewelina Świętalska, prokurator; dr Magdalena Kornak, adwokat

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Pierwszy z wykładów z tematyki procedury karnej dotyczył będzie przebiegu postępowania przygotowawczego. Ukazanie tego przebiegu przez praktyków prawa – prokuratora i adwokata, pozwoli uzyskać słuchaczom szerokie spojrzenie na postępowanie, które z założenia ma poprzedzać postępowanie główne.

WYKŁAD X - "Postępowanie przed sądem karnym" - 20.09.2022

Wykład X

Tytuł: “Postępowanie przed sądem karnym”

Termin: 20.09.2022, godz. 20.30-22.00

Prowadzący: Ewelina Świętalska, prokurator; dr Magdalena Kornak, adwokat

Moderator: dr Marcin Rudnicki, radca prawny

Wykładem zamykającym kurs będzie drugi z wykładów poświęconych tematyce procedury karnej. W tym przypadku prowadzące skupią się na samym przebiegu postępowania przed sądem karnym. Opisane zostaną w szczególności zagadnienia dowodzenia i wyrokowania.

ZASADY UCZESTNICTWA

Zobacz najważniejsza zasady uczestnictwa w “Nocnym kursie prawa”:

  • Zapisy na Nocny kurs prawa prowadzone są przez formularz zapisów oraz adres e-mail. Zapisy przyjmowane są przez cały czas trwania kursu, ponieważ kurs ma formułę otwartą i można do niego dołączyć w każdym momencie, podobnie jak zrezygnować z udziału.

  • Osoby zapisane otrzymają link zapraszający do udziału w każdym kolejnym wykładzie Kursu na podany w formularzu adres e-mail. Zaproszenie zostanie wysłane na dzień przed wykładem. Wykłady będą odbywać się na platformie Microsoft Teams w środowisku informatycznym Wyższej Szkoły Prawa.

  • Uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 60% wykładów kursu, otrzymają certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej, potwierdzający odbycie „Nocnego kursu prawa” w danej edycji, ze wskazaniem tematów wykładów, które w czasie kursu były podejmowane.

ZAPISY NA KURS

Zapisz się na I edycję „Nocnego kursu prawa”, wypełniając formularz zapisów lub pisząc na poniższy adres e-mail.


Projekt „Nocny kurs prawa” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu i dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.