dr Paulina Gadzińska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2019r. otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Praca doktorska pt. „Instytucja małego świadka koronnego w ujęciu materialnoprawnym i procesowym”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Giezka. Autorka publikacji związanych z problematyką prawa karnego materialnego, publikowanych m.in. w „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego”.

Od 2013 do 2017r. wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z przedmiotu Prawo Karne Materialne. Adwokat, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu w roku 2017. Nauczyciel i tłumacz języka angielskiego od 2012r.