Radca prawny dr hab. Tomasz Chłopecki, Profesor WSP

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole Prawa, radca prawny. W badaniach naukowych zajmuje się ewolucją systemów ochrony prawnej człowieka, rozwojem instytucji notariatu, historią prawa, prawem handlowym oraz prawem cywilnym.

Wykonując zawód radcy prawnego zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych oraz instytucji publicznych.