dr Anna Krajewska-Smardz

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Za doktorat z zakresu zarządzania relacjami otrzymała wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad 20-letni staż pracy w branży edukacyjnej sektora szkół wyższych. Umiejętności w zakresie zarządzania uczelnią niepubliczną zdobywała przez 14 lat.
W latach 2007-2010 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Menedżerskiego w Wyższej Szkole Handlowej. Od 2011 roku pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Turystyki wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Do kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Prawa dołączyła w 2017 roku obejmując stanowisko Dziekana. Od 10 marca 2020 roku pełni w Wyższej Szkole Prawa funkcję Rektora. Naukowo interesuje się problematyką sharing economy oraz szkolnictwem wyższym.