Sędzia Anna Garncarz

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia od 2003 r., obecnie pełni również funkcję Przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Uczestnik i prelegent konferencji oraz szkoleń, w tym szkoleń międzynarodowych organizowanych przez m. in. ERA i EJTN.