Adwokat dr Magdalena Kornak

Adwokat, od stycznia 2013 r. członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, aplikacja adwokacka ukończona uzyskaniem tytułu zawodowego w styczniu 2016 r.
Od marca 2016 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką. Doktor nauk prawnych, tytuł naukowy uzyskany w czerwcu 2006 r. na Uniwersytecie Wrocławskiem na Wydziale Prawa w Katedrze Kryminalistyki, praca doktorska pt. Dowód z zeznań małoletniego świadka w procesie karnym napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zdzisława Kegla. W Wyższej Szkole Prawa pracuje od stycznia 2013 r. na stanowisku adiunkta. Pani Doktor jest opiekunem Koła Nauk Penalnych Liberum.
W badaniach naukowych zajmuje się problematyką osobowych źródeł dowodowych i taktyką uzyskiwania od nich wyjaśnień i zeznań, a nadto zasadnością i efektywnością stosowania środków przymusu w postępowaniu karnym.
Prywatnie uwielbia kreatywne kolorowanki dla dorosłych. Pasjonatka thrillerów psychologicznych, muzyki rockowej oraz sportów zimowych.