Prawnik dr Paweł Fiktus

Prawnik oraz Urzędnik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, budowlanym i przewozowym jak też zajmuje się historią prawa i doktrynami polityczno-prawnymi.
Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer przy tworzeniu Serwisu Budowlanego. Współredaktor trzech opracowań książkowych.
Autor przeszło 60 artykułów naukowych z historii prawa, doktryn polityczno-prawnych, jak i prawa administracyjnego.