radca prawny Katarzyna Sobańska-Laskowska

Katarzyna Sobańska-Laskowska – Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2007 r. ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu i złożyła egzamin sędziowski. Od 2009 r. wpisana na listę radców prawnych.
Jako radca prawny zdobywała doświadczenie w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii prawnych, jak również w ramach indywidualnej praktyki prawniczej.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2007 r. Od 22 kwietnia 2015 r. pełni obowiązki Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu. W swojej pracy łączy obowiązki reprezentacyjne z pracą merytoryczną głównie w zakresie rozpatrywania spraw z obszaru prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Uczestniczka i prelegentka podczas licznych konferencji naukowych.
Związana ze środowiskiem wrocławskich organizacji pozarządowych, przede wszystkim działających na rzecz praw osób wykluczonych. Stale wspiera i współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, między innymi poprzez włączenie się w organizację Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami. W swojej pracy zawodowej duży nacisk kładzie na wdrażanie postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Od 2018 r. członek dwóch komisji stałych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Jako członkini Komisji ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka bierze aktywny udział w akcjach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizowała również porady prawne dla społeczności ukraińskiej we Wrocławiu oraz dla kobiet z okazji rocznicy 100-letcia uzyskania przez Polki praw wyborczych.
Pasjonatka podróży, górskich wędrówek, Włoch, historii starożytnego Rzymu i polskiego Himalaizmu.