Radosław Juźwiak

insp. w/s dr n. med. Radosław Juźwiak

Inspektor Policji w stanie spoczynku, absolwent Wydziału Farmacji, Oddziału Analityki Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia doktoranckie uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Ponadto ukończył Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Karierę zawodową rozpoczynał w służbie zdrowia w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu – specjalista I stopnia z zakresu analityki klinicznej.

Od 1994 roku funkcjonariusz Policji; przez 27 lat związany z techniką kryminalistyczną. Zajmował stanowiska wykonawcze – ekspert techniki kryminalistycznej w specjalności badania genetyczne, a następnie stanowiska kierownicze, zarządzając komórkami organizacyjnymi Policji oraz jednostką organizacyjną Policji tj. Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie.

Dyrektor Instytutu oraz Redaktor Naczelny Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w tym: Kwartalnika „Problemy Kryminalistyki” i „Horyzontów Kryminalistyki”. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych (aktualnie Dyrektor Biura Kryminalistycznego) oraz Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.