prof. WSP, dr hab. Ryszard Jaworski

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Dotychczasowy Kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zainteresowania badawcze to głównie: badania poligraficzne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, biegli i przeprowadzanie ekspertyz, wykrywanie i dowodzenie zabójstw, balistyka sądowa, postęp technologiczny a możliwości wykrywacze i dowodowe, funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.