mgr Agnieszka Madej

Od ponad 15 lat pracuje jako lektor języka angielskiego w szkołach wyższych we Wrocławiu.
W pracy lektora łączy praktyczne zdolności biznesowe nabyte na następujących stanowiskach: koordynator Brytyjsko – Polskiej Izby Gospodarczej, dyrektor działu marketingu, sprzedaży i PR w Holiday Inn (obecnie Scandic), dyrektor szkół policealnych TEB Edukacja. Prowadziła też szkolenia z umiejętności biznesowych dla takich firm jak Bank Zachodni, firma farmaceutyczna PGF Urtica, Cubus Hotel w Legnicy oraz innych firm zrzeszonych w Brytyjsko – Polskiej Izbie Handlowej.
Jako lektor stara się doskonalić swój warsztat metodyczny i stale podnosić kwalifikacje. Jest egzaminatorem TELC na poziomie BI i B2 dla języka ogólnego i biznesowego oraz licencjonowanym koordynatorem egzaminu TOEIC i LCCI. Swoje zajęcia stara się urozmaicać dodatkowymi materiałami, wzbogacać zadaniami nastawionymi na komunikację i rozwiązywaniem tzw. case studies.

W Wyższej Szkole Prawa Pani Agnieszka Madej jest Koordynatorem kursu TOLES.