mgr inż. Ryszard Piotrowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Biegły sądowy z dziedziny cyberprzestępczości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wieloletni ekspert, praktyk i konsultant z zakresu problematyki przestępczości intelektualnej, cyberprzestępczości, przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi, prawa własności przemysłowej

Autor publikacji branżowych w zakresie zagrożeń w sieci, ekspert przy Narodowym Centrum Badania i Rozwoju. Czynny uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych związanych z problematyką przestępczości intelektualnej, przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu mediów zdalnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę instytucji finansowych

Z zawodu Policjant w randze młodszego inspektora – twórca dolnośląskiej struktury cyberpolicji i obecny jej szef tj. Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu.