mgr inż. Ryszard Piotrowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Biegły sądowy z dziedziny cyberprzestępczości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wieloletni ekspert, praktyk i konsultant z zakresu problematyki przestępczości intelektualnej, cyberprzestępczości, przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi, prawa własności przemysłowej

Autor publikacji branżowych w zakresie zagrożeń w sieci, ekspert przy Narodowym Centrum Badania i Rozwoju. Czynny uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych związanych z problematyką przestępczości intelektualnej, przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu mediów zdalnych oraz przestępstw popełnianych na szkodę instytucji finansowych

Jest twórcą dolnośląskiej struktury cyberpolicji, w swojej karierze pełnił również funkcję Naczelnika Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu, następnie pełnił obowiązki naczelnika zarządu wrocławskiego CBZC. W WSP prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: „Cyberprzestępczość i jej zwalczanie” oraz „Analiza informacji w cyberprzestrzeni”.