dr Barbara Lorenc-Żelisko

Tytuł doktora Nauk Społecznych uzyskała w 2020 roku na Uniwersytecie Wrocławskim na którym, także ukończyła studia psychologiczne. Jest biegłym sądowym z zakresu psychologii z listy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na specjalności psycholog policyjny.

Pełni służbę w Policji jako Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

W pracy naukowej zajmuje się socjologią “hejtu”, przeciwdziałaniem dyskryminacji, problematyką stresu pourazowego i wiktymologią. Jest specjalistą terapii traum i trenerem Aggression Replacement Training. W pracy dydaktycznej stosuje metody warsztatowe i aktywizujące grupę do kreatywnego uczenia się.