płk. rez. prof. WSP dr hab. Marcin Liberacki

W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu uzyskując tytuł inżyniera telekomunikacji. W 2000 ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim zdobywając tytuł magistra politologii. Trzy lata później na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie ukończył studia uzyskując tytuł magistra zarządzania i dowodzenia. W 2012 roku Uniwersytet Wrocławski nadał mu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Sześć lat później w 2018 roku w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Karierę zawodową rozpoczynał w wojsku. Pracował między innymi w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia, 2. Brygadzie Obrony Terytorialnej w Mińsku Mazowieckim, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W 2013 roku wziął udział w  misji PKW ISAF w Afganistanie. Rok później rozpoczął pracę w Zarządzie Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2016 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2020 roku związany z „cywilnym” szkolnictwem wyższym.

Do swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych dr hab. prof. WSP Marcin Liberacki zalicza wdrażanie w resorcie obrony narodowej Konstytucji dla nauki, udział w utworzeniu Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w WAT, inicjatywy z zakresu cyberbezpieczeństwa, koordynowanie w MON programu „Legia Akademicka”, organizacja nowych kierunków studiów i kursów na potrzeby Sił Zbrojnych RP.