Zawodowo – specjalista z zakresu informatyki śledczej i cyberprzestępczości, biegły sądowy z zakresu informatyki. Prywatnie – pasjonat psychologii wpływu, miłośnik badania złośliwego oprogramowania, nowych technologii oraz podatności człowieka na te technologie. Specjalizuje się w zakresie mobilnej informatyki śledczej oraz zabezpieczeń kryptograficznych i steganografii.

Ukończył liczne specjalistyczne krajowe oraz zagraniczne szkolenia z zakresu Cyberprzestępczości oraz Informatyki Śledczej organizowane między innymi przez FBI, EUROPOL, CEPOL, Norwegian Police University College oraz NASK.

Za efekty na polu zawodowym wyróżniony osobiście nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz dwukrotnie nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.