zdjęcie wykładowcy

mł. insp. w/s mgr inż. Robert Płoszaj

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.  Ukończył Studium Oficerskie Ekspertów Kryminalistyki w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a także Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Od 1990 roku funkcjonariusz Policji; przez 29 lat związany z techniką kryminalistyczną. Zajmował stanowiska wykonawcze – technik kryminalistyki w Komisariacie Policji Wrocław-Śródmieście, ekspert w specjalności badania daktyloskopijne, ekspert w pracowni elektrotechniczno-pożarowej LK KWP we Wrocławiu, później zaś stanowiska kierownicze: Zastępca Naczelnika, a następnie Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wieloletni Kierownik ds. Jakości w akredytowanym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Audytor wewnętrzny i ekspert techniczny oceniający laboratoria. W 2013 r. powołany na członka Grupy Eksperckiej ds. akredytacji laboratoriów wykonujących badania DNA i daktyloskopijne przy Polskim Centrum Akredytacji. Obecnie audytor techniczny oceniający badania w dziedzinie nauk sądowych w akredytowanych laboratoriach badawczych na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Biegły sądowy z dziedziny kryminalistyczne badania daktyloskopijne oraz kryminalistyczne badania elektrotechniczne i pożarowe przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.