prof. WSP dr hab. Zdzisław Jagiełło

Absolwent – Akademii Wojskowej 1988r. , Uniwersytet Wrocławski 1995 – Wydział Nauk Społecznych – dr w zakresie nauk o polityce; Uniwersytet Wrocławski 2007 – Wydział Historyczno-Pedagogiczny – dr hab. w zakresie najnowszej historii polski; historii powszechnej wiek XX oraz historii wojskowej. Zainteresowania naukowe to: nauki społeczne w zakresie bezpieczeństwo narodowe /  wewnętrzne; współczesne stosunki międzynarodowe i problemy globalne, a także humanistyczne – historia  wojskowości, historia najnowsza.

Autor 6 i współautor 3 monografii, autor ponad 80 artykułów naukowych poświęconych problematyce historyczno – wojskowej oraz problemom bezpieczeństwa,  min.: Bezpieczeństwo i obronność państwa w piśmiennictwie polskim – wybrane zagadnienia, Legnica 2018,  ss. 423; Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych, Wałbrzych 2008 ss.409;  Wojska lądowe w konfliktach lokalnych XX wieku, Bellona, Warszawa 2005, ss. 224 ( współautor; Podstawy bezpieczeństwa  wewnętrznego państwa w UE – rozważania teoretyczne Wrocław 2014 (współautor / redakcja); Piechota Wojska Polskiego w latach 1918 – 1939, Bellona, Warszawa 2005, ss. 320; Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie w latach 1931-1939, Wyd. „Adam Marszałek”  Toruń 2003, ss. 239. 

W dotychczasowej karierze zawodowej min: wykładowca akademicki; Rektor WSH Wrocław 2008-2013. W latach 2005-2007  Szef Zespołu Analiz Sekretariatu Sekretarza Stanu MON. W latach 2014-2017 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prywatne zainteresowania to: podróże, literatura oraz filozofia. Motto życiowe: Godne życie wolne od współczesnych zależności, które wypełnia nie religia lecz nauka i filozofia.