Zdjęcie dra Michała Staroszczyka

por. SW dr Michał Staroszczyk

Funkcjonariusz Służby Więziennej, doktor nauk humanistycznych, psycholog penitencjarny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, nauczyciel akademicki. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie SWPS. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. W 2012 roku wstąpił do Służby Więziennej na stanowisko młodszego psychologa.

Obecnie oficer Służby Więziennej kierujący Oddziałem Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Ponadto prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, w której wykorzystuję podejście integracyjne, łączące elementy technik terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz dialektyczno-behawioralnej (DBT). Specjalista w obszarze terapii zaburzeń osobowości, autoagresji, zaburzeń depresyjnych, uzależnień oraz par. 

Autor książek i artykułów naukowych. Zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów wykluczenia społecznego, psychopatologii, psychologii oraz filozofii.