Zbigniew Beczyński

Zbigniew Beczyński, młodszy inspektor w stanie spoczynku, oficer rezerwy. Służbę w Siłach Zbrojnych rozpoczął w 1986 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych kierunek dowódczy. Po jej ukończeniu w 1990 r. zajmował stanowiska d-cy plutonu desantowego a następnie dowódcy kompani rozpoznawczej. W 1994 r. został funkcjonariuszem policji w służbie kryminalnej. W latach 1996-2011 pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym KWP we Wrocławiu gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, przestępczości  przeciwko życiu i zdrowiu  oraz  ochroną osób zagrożonych.

Zajmował stanowiska służbowe:  Kierownika Sekcji, Z-cy Naczelnika Wydziału, pełnił również funkcję Z-cy Kierownika Zespołu do Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego i Dowódcy Nieetatowej Grupy Realizacyjnej. Następnie  zajmował się zwalczaniem zorganizowanych  grup wywodzących się ze środowisk pseudokibicowskich będąc  Naczelnikiem Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. W czasie EURO 2012 był Kierownikiem Zespołu Rozpoznania i Analiz na terenie woj. dolnośląskiego. Służbę w Policji zakończył w roku 2017 po dwuletnim kierowaniu Wydziałem dw. z Przestępczością Narkotykową KWP  we Wrocławiu.

Absolwent Studium Oficerskiego o specjalności kryminalnej i Studiów Podyplomowych w zakresie problematyki Przestępczości  Zorganizowanej i Terroryzmu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej w zakresie Służb Specjalnych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Od 2017 r.  wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych. Licencjonowany detektyw oraz instruktor strzelecki i technik interwencji.