dr Małgorzata Lizut

Tytuł doktora w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskała na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na podstawie rozprawy pt.: „Ratownictwo medyczne w systemie zarządzania kryzysowego – geneza, stan obecny, perspektywy”. Jest też absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w katedrze kryminalistyki obroniła pracę magisterską pt.: „Lekarz w służbie prawa – kompetencje medyka sądowego”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania kryzysowego.

Jest dyplomowanym ratownikiem medycznym i instruktorem pierwszej pomocy największych polskich i międzynarodowych stowarzyszeń kształcących w tym zakresie: Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz Emergency First Response i First Aid Certification Center.

Autorka publikacji z zakresu organizacji i funkcjonowania systemów ratowniczych, wpływu chorób na skuteczność działań wojennych, medycznych uwarunkowań działań bojowych, udziału zwierząt w konfliktach zbrojnych, zarządzania kryzysowego.

Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu m.in. oględzin miejsc zdarzeń o charakterze terrorystycznym, identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych, medycyny pola walki i organizacji opieki nad rannymi w warunkach bojowych, negocjacji policyjnych, funkcjonowania polskich i zagranicznych centrów zarządzania kryzysowego, metod badawczych w kryminalistyce i medycynie sądowej.

Koordynowała przedsięwzięcia prewencyjne i profilaktyczne realizowane we współpracy z wrocławską Policją i Strażą Miejską, byłą konsultantem merytorycznym filmów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

W Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu pełni funkcję Prorektora ds. studenckich.