radca prawny Łukasz Laskowski

Łukasz Laskowski – Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie ochrony danych osobowych, prawie gospodarczym, sportowym i oświatowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, a także we własnej kancelarii radcowskiej świadcząc usługi prawne na rzecz osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego (m. in. branża transportowa, spożywcza), placówek oświatowych. Od 2009 r. jest również głównym doradcą ds. prawnych w Oyama Polska Federacja Karate.

Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca współpracujący między innymi z Instytutem Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu, ABI Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem „Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji”. Czynny inspektor ochrony danych osobowych w licznych jednostkach oświatowych.

W Wyższej Szkole Prawa prowadzi zajęcia z prawa pracy, pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prywatnie pasjonat podróży bliskich i dalekich oraz górskich wędrówek. Posiadacz 3 dan (III stopień mistrzowski) w Oyama Karate.